Organisaties

Hieronder bevinden zich handige organisaties met betrekking tot racisme.

Organisaties Contactgegevens Werking en doelgroep
Raad voor de Kinderbescherming https://www.kinderbescherming.nl/ Dat bevindt zich onder Ministerie van veiligheid en justitie.
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum https://www.wodc.nl/ Dat bevindt zich onder Ministerie van veiligheid en justitie.
Interfederaal Gelijke Kansen centrum http://www.diversiteit.be/ Het is een onafhankelijke interfederale openbare instelling die gespecialiseerd is in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid.
Hand in hand tegen racisme http://www.anti-racisme.be Dit is een vereniging zonder winst die zich vooral concentreert op de minderheden binnen Belgiƫ.
Centrum voor gelijke kansen en racisme bestrijding https://www.desocialekaart.be/interfederaal-gelijkekansencentrum-503443 Bevordert gelijke kansen voor alle burgers.
Liga voor de mensenrechten https://www.desocialekaart.be/dienst-gelijke-kansen-team-wijkwerking-506821 Werkt aan leven en samenleven in woonwijken
School zonder racisme http://www.schoolzonderracisme.be/ Dit is een vzw die de vorming van leerlingen tot wereldburgers ondersteunt.
Intercultureel netwerk Gent http://www.ingent.be/ Dit is een vzw die instaat voor de lokale integratie in Gent
Organisatie voor discriminatie op het werk https://www.google.be/?gfe_rd=cr&ei=kiRzVtKwL8OI8QfExJ_YBA#q=discriminatie+op+werk+organisaties+tegen+EARN Dit is europees