Specialisten

Hieronder zijn de namen van specialisten te vinden. Deze personen zijn betrokken bij het thema racisme.

Abidin, R
Hij is een psycholoog en heeft al verschillende boeken geschreven, onder andere ‘The Parenting Stress Index’.
Abts Koen
Hoogleraar in sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel.
Bakas, A
Adjiedj Bakas (1963) beschrijft in zijn boeken hoe de samenleving, de economie en het leven van mensen gaan veranderen op basis van de trends die hij signaleert. Van zijn boeken werden meer dan 700.000 stuks verkocht, hij geeft 200 lezingen per jaar in binnen- en buitenland. Hij werd uitgeroepen tot een van de 25 meest creatieve Nederlanders (Management Team) en een van de 100 meest invloedrijke mediapersoonlijkheden. Ondernemersorganisatie ONL benoemde hem tot minister van Innovatie in het ONL-schaduwkabinet. Bakas werd geboren in Suriname. De roots van zijn familie liggen in India. Hij woont en werkt vanaf 1983 in Nederland en studeerde Communicatie aan de Utrechtse Universiteit, waar hij in 1987 afstudeerde.
Bataille, P
Franse schrijver van het boek ‘Le racisme au travail’ (1997). Zijn boek gaat over racisme op het werk. In het boek geeft hij aan dat racistische ideeën steeds worden populairder en een gevarieerder publiek heeft. Racisme wordt zo gevarieerd en raakt iedereen in de samenleving. Discriminatie heeft naast invloed in het sociale leven ook invloed op de arbeidsverhoudingen en in de institutionele activiteiten.
Boon, A
Is als onderzoeker verbonden aan verschillende instellingen voor kinder en jeugdpsychiatrie. In het verleden was hij als docent werkzaam bij de Universiteit Leiden.
Coenders Marcel
Hij is Universitair hoofddocent Sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het Europees Kenniscentrum voor Migratie en Etnische Relaties (ERCOMER).
de Boer, S
Onderzoekster, psycholoog De Jutters en De Fjord te Capelle
De Groof Saskia
Sinds februari 2012 coördinator van de Stichting P&V die o.m. tegen de sociale uitsluiting van jongeren strijdt. Voordien was zij ruim 14 jaar als onderzoeker werkzaam op de Vakgroep Sociologie van de VUB.
de Haan, A
Actief als Projectleider, onderzoeker en docent in het Curium-LUMC
Dejemeppe B.
Hij is een Belgische raadheer en lid van het hof van Cassatie.
Deković M.
Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht
De Maat Saskia
Ze is GZ-psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidspathologie. waarin ze soms te maken kreeg met Racisme.
Eisinga Rob
Hoogleraar sociaal-wetenschappelijke onderzoeks methoden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Eybrechts Maggie
Ze is een Psychotherapeute en is gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. In die problematiek heeft men vaak te maken met racisme
Gomperts Wouter
Hij is een klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus, is werkzaam bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en de programmagroep Klinische Psychologie. Hij heeft het onderzoek gevoerd omtrent de multiculturele binnenwereld
Hall R.E.
Amerikaans proffessor die vooral geïntreseerd is in racisme en discriminatie.
Hirabashi G.
Amerikaanse socioloog.
Hoeve M.
Universitair docent Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van
Howard Gardner
Hij een Psycholoog is vooral bekend geworden door de meervoudige intelligentie theorie. Hij heeft theorieën bedacht waarover het gaat over het rouwproces van o.a. de afkomst.
Jacobs Dirk
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek aan de K.U.Leuven en hij is licentiaat in de Sociologie en Master in Quantitative Analysis in the Social Sciences.
Janssens J.
Professor Janssens studeerde Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn afstuderen in 1971 werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker bij het IVA, het Instituut voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg. In 1977 werd professor Janssens benoemd als Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1997 werd hij benoemd als hoogleraar Opvoedings- en gezinsondersteuning en Methoden. Van 1997 tot 2011 was hij tevens directeur van het Onderwijsinstituut Pedagogiek en Onderwijskunde en vanaf 2011 tot heden is hij directeur van het Onderwijsinstituut Maatschappij wetenschappen. Als hoogleraar Opvoedings- en Gezinsondersteuning en als specialist op het terrein van interventies en behandeling heeft hij talrijke wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, vele promovendi begeleid en aanzienlijke externe subsidies verworven.
Kernberg
Hij was belangrijk toen het ging over Borderline en Patholgie Narcisme
Klein Melanie
Ze was een een Oosterijks/Brits psychoanalytica.- Ze wordt beschouwd als een van de grondleggers van de objectrelatietheorie binnen de psychoanalyse. Ze maakte voor het eerst gebruik van splitsing. Die is een techniek die in het denken zeer belangrijk is.
Mahiou, Isabelle
Franse journaliste en heeft als onderwerpen Arbeid , Werkgelegenheid en Sociaal Overleg. Ze is bekend bij de Association des Journalistes de l'Information Sociale (AJIS). Mahiou heeft meerdere publicaties op haar naam staan.
Mincy R.
Hij doceert ook aan een universiteit. Mincy is vooral geïnteresseerd in het welzijn van het kind.
Pels T.
Onderzoeker en adviseur van de themagroep Multiculturele Vraagstukken. Bijzonder hoogleraar 'opvoeden in de multi-etnische stad' aan de Vrije Universiteit.
Phalet Karen
Doctor in de Psychologie (K.U.Leuven) en is onderzoeker aan het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (Ercomer – U. Utrecht).
Sampaio de Carvalho Fernanda
Ze is klinisch psycholoog, psychotherapeut, Infant Mental Health Specialist en kinderpsychoanalytica in opleiding. Zij hielp de tekst schrijven over de multiculturele binnenwereld.
Sigmund Freud
De Oostenrijkse psychiater Sigmund is vooral bekend om de theorie van het menselijke brein omtrent het 'id', 'ego' en 'superego'. Uit zijn onderzoeken hebben ze zich verder gebaseerd over o.a. Het onbehagen in de cultuur.
Smith H.F.
Deze man heeft theorieën over onzichtbare racisme.
Smits Wendy
Ze is lid van de onderzoeksgroep TOR aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkte o.a. aan onderzoeksprojecten het gebied van maatschappelijk vertrouwen, angst voor criminaliteit , geluk , de levenscyclus van de jongeren , maatschappelijke participatie en burgerschap van zowel jongeren als volwassenen.
Stams G.J.J.M.
Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam
Stevens G.
Universitair docent, Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht
Steve Jefferys
Meneer is professor bij London Metropolitan University - Working Lives Research Institute in Engeland. Daarnaast is hij Emeritus hoogleraar Europees Arbeidsverhoudingen. Tussen 2000 en 2015 heeft hij meegewerkt aan tientallen journalistieke artikelen rondom racisme.
Swyngedouw Marc
Doctor in de Sociale Wetenschappen (K.U.Leuven) en is werkzaam als professor Sociologie en Politieke Wetenschappen aan de K.U.Brussel. Hij is daarnaast directeur van het Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek (ISPO) aan de K.U.Leuven.
Szota Agnieszka
Ze heeft een psychoanalytische achtergrond en vanuit deze theorie werkt Agnieszka met kort- en langdurende therapieën. Zij gespecialiseerd in het behandelen van complexe problematiek zoals o.a. racisme.
Thys M.
hij heeft onderzoek gedaan naar het Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse. allemaal in het teken van racisme.
Ubbels Jaap
Hij is (kinder-)psychiater en -psychoanalyticus. hij hielp het stuk over multiculturele binnenwereld ontwikkelen, door zijn eigen belevingen met racisme.
Van Blokland Ans
Ze is de opleider van het et Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. ze heeft onderzoek gedaan over stagnatie naar integratie.
Van der Put C.E.
Onderzoeker en docent Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Van Waning Adeline
is van opleiding Psychiater en hield zich bezig met de multiculturele samenleving en psychoanalyse.
Voorhoof D.
Professor aan de Gentse universiteit, hij schreef veel artikels omtrent racisme.
Wagner R.F.
Hij was een Amerikaanse politicus. Hij was te vinden bij de democraten.
Weick K.
Hij is een Amerikaanse theorist. Hij was prof in de universiteit in michigan.
Winnicott
Hij is een Britse kinderarts, psychiater en psychoanalyticus. Hij is gespecialiseerd in het onderzoek om het hele individu te behandelen en het kind in het gezin en sociale context.
Wulczyn F.
Onderzoekerbij de Chapin hall (Amerikaan).
Zembylas M.
Hij is een cyprioot, hij onderzoekt vooral de culturele aspecten binnen het onderwijs.