Statistieken

Hier worden alle statistieken weergegeven.

Adinda
Ik ben op zoek gegaan naar statistieken door op statbel.fgov.be te kijken met de zoekopdracht discriminatie en racisme. Daar heb ik de statistiek van 'Discrimination in the EU in 2012 (30/01/2013)' gevonden.

Carolien
Statistieken heb ik gezocht via EARN de organisatie die zich bezig houd met Discriminatie op de werkvloer. Helaas geven zij geen cijfers vrij.

Flor
Ik heb via het internationaal gelijke kansen comité statistieken gevonden waaruit blijkt dat ruim één derde van de ondervraagde personen van vreemde herkomst of etnische minderheden ondervraagd door de FRA verklaart gediscrimineerd te zijn. Eén achtste was de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer van een racistische misdaad in de Europese Unie. Volgens het onderzoek van de FRA zouden in Europa de Roma de meest getroffen bevolkingsgroep zijn (één op twee werd de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met discriminatie), evenals bijna de helft van de zwart-Afrikanen en ruim één derde van de Noord-Afrikanen.

Laura
Uit het statistisch onderzoek van de K.U.Leuven blijkt dat het gevoel bedreigd te worden door migranten niet constant is tussen 1991 en 2004. In de jaren ’90 voelde men zich minder bedreigd. Op het eind van de jaren ’90 ging het gevoel van bedreiging echter weer omhoog in Vlaanderen. Het gevoel van dreiging hangt erg af van een samenspel tussen vertrouwen in maatschappelijke instellingen, politieke instellingen, administratieve en gerechtelijke temperen.
Meuleman, B., Billiet, J. (2005) Etnocentrisme in Vlaamnderen: Opmars of Afname? De evolutie van de perceptie van etnische dreiging tussen 1991 en 2004 en de relatie met institutioneel vertrouwen. K.U. Leuven, departement Sociologie. Geraadpleegd via: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaanderen-gepeild-1?section=2

Joyce
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/integratiemonitor/Kortrijk.pdf
Op deze website heb ik heel veel cijfergegevens gevonden rond het thema racisme. Het gaat over het aantal en aandeel vreemdelingen in de stad Kortrijk. De cijfers worden onderverdeeld naargelang het geslacht, de leeftijd, het land van herkomst, enzovoort.

Nele
Ik bezocht meerder sites. Op de site www.statbel.fgov.be vond ik meerdere 62 zoekresultaten waarbij er werd gezocht naar racisme, discriminatie, diversiteit en gelijkheid van kansen in het beroepsleven. Daarbij waren er heel veel doorverwijzingen, waardoor ik dan een andere site ben beginnen opzoeken. Op de site www.lokalestatistieken.be vond ik zeer interessante informatie, omdat je per gemeente het aantal procent kan zien van immigranten en hun land van afkomst. Daar vind je van ieder jaar gegevens van allerlei zake omtrent onder andere de bevolking. Men kan ook kant-en klare rapporten terugvinden over inburgering en integratie. Ik heb deze site gebruikt voor het maken van het excel bestand. Ik heb gekeken uit welke landen de immigranten zijn in het Vlaams Gewest in 2015.

Rebecca
Ik ging op zoek naar statistieken via de site: www.lokalestatistieken.be. Daar kwam ik terecht op zeer relevant cijfermateriaal. Van het jaar 2000 tot 2010 krijgen we het aantal Belgen/ andere nationaliteit te zien. Ik kan hieruit concluderen dat er over het algemeen een bevolkingsgroei is, zowel het aantal Belgen en de migranten nemen toe. Opmerkelijk is wel dat het aantal migranten van het jaar 2000 tot 2003 gedaald is maar dat er dan een enorme groei plaatsvond. Wat ook duidelijk af te leiden is uit de cijfers is dat er meer mannelijke migranten dan vrouwelijke zijn. Je kan de resultaten bekijken voor alle gemeenten, ik deed dit voor mij gemeente. Globaal gezien kan ik ook afleiden dat in 2000 het grootste deel van de migranten van Turkije/Marokko kwam. Maar dat dit in 2010 uit Polen was.

Robin
Ik heb statistieken gevonden over mensen die ondervraagd zijn die een vreemde herkomst of etnische minderheden hebben. Die mensen zijn bevraagd geweest door European Union Agency for Fundamental Rights. 47% van de ondervraagden zeggen dat ze al gediscrimineerd zijn geweest.
Volgens European Union Agency for Fundamental Rights zijn 12% van de mensen in de Europese Unie de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer van een racistische daad.

Wout
Een van de statistieken die ik gevonden heb staat op het interfederaal centrum voor gelijke kansen. Uit dit onderzoek (in heel europa) bleek dat 37 procenten van de ondervraagde ‘vreemdelingen’ zich ooit al eens gediscrimineerd voelde (dit vind ik een veel te hoog cijfer). Volgens onderzoek zouden de roma de meest getroffen bevolkingsgroep zijn. 50 % van die mensen werd in het laatste jaar geconfronteerd met discriminatie of racistische uitlatingen. Kort volgend daarop komen de zwart-afrikanen en de Noord-afrikanen met respectievelijk een percentage van 41 en 36. Uit studies blijkt ook dat de mensen van vreemde origine dit racisme niet altijd aangeven. Dit komt meestal doordat ze onvoldoende kennis hebben van de instaties die hiervoor bevoegd zijn. Er is ook een groot gebrek aan vertrouwen in de politiediensten.

statistiques_01.jpg